به مکتب خانه خوش آمدید. از این که به ما اعتماد دارید بسیار بسیار ممنون هستیم. امروز مکتب خانه به حمایت شما نیاز دارد. ما از شما خواستاریم تا با کمک مالی خودتان این مرجع آموزشی را در راستای گسترش خدمات آموزشی از قبیل ایجاد تنوع در موضوعات آموزشی و همچنین ارائه ی ویدیو های آموزشی ، حمایت کنید. در مقابل از امتیازات ویژه ای نیز بهره مند شوید. همچون بابت هر کمک مالی 5 آموزش ویدیویی رایگان دریافت نمایید و اینکه نام شما در وبسایت به عنوان حامی رسمی قرار خواهد گرفت. با ما در تماس باشید.

tile.soft@gmail.com