به مکت خانه خوش آمدید. در این جلسه از مجموعه آموزش های نرم افزار NeoBook قصد داریم به توضیح ابزار کاربردی List Box بپردازیم. این ابزار در بسیار از نرم افزار های برجسته به عنوان لیست انتخاب شونده کاربرد دارد. بنابر این در ادامه با ما همراه باشید.


برای شروع یک فرم جدید ایجاد کنید و ابزار List Box را از جعبه ابزار انتخاب کنید و روی صفحه ی کارتان ، آنرا رها کنید.

List items : در این جا می توانید لیستی که قرار است در کادر List box قرار میگیرد را بنویسید یا از طریق آیکون لیست را بر اساس اطلاعات کاربر که از طریق ابزار Text entry به دست آمده ، پر کنید. با فعال سازی تیک Sort by alphabetically ، نرم افزار این امکان را فراهم می سازد تا لیست بر اساس حروف الفبا تهیه شود.


Variable: (to store selected item) : می توانید گزینه ای که از List box بر میگزینید ، به ترتیب ، شماره ی آن در یک متغیر مانند Text entry یا یک List Box نمایش داده شود.


Variable contains : نوع نمایش مقدار های List Box در متغیر که می تواند عدد باشد و یا خود متن مغیر. با انتخاب گزینه ی Allow multiple selection ، می توان چند مقدار همزمان از List Box را برگزید.


ابزار بعدی مورد آموزش این جلسه ، Combo Box است. بیشتر تنظیمات این ابزار با List Box مشترک است و بیشتر تمرکزمان را بر روی تنظیمات دیگر می گذاریم.

List items : این بخش دقیقا مانند تنظیمات List Box است ، تنها گزینه ی Use Windows theme ، امکان بیشتر Combo Box است که این  شرایط را فراهم می سازد تا برنامه نویس ظاهر ابزار خود را بر اساس نسخه های ویندوز هماهنگ نماید.

دیگر بخش های این ابزار ، تفاوتی با List Box ندارد.


مدرس : پارسا آیین پژوه