به مکتب خانه خوش آمدید. در فصل جدید آموزش های مکتب خانه ، به مباحث تخصصی تر بازی سازی از جمله کارگردانی فنی می پردازیم. همچنین به زودی گرایش های جدید و تخصصی تر بازی سازی به مجموعه ی آموزش های ما اضافه خواهد شد. در اولین جلسه از آموزش کارگردانی فنی بازی ، با موضوع معرفی نماها در ادامه با مکتب خانه همراه باشید.

به نام خدا

به مجموعه ی دوم آموزش های بازی سازی ، دوره ی مقدماتی ، در گرایش کارگردانی فنی بازی خوش آمدید. من پارسا آیین پژوه ، شما را دعوت می کنم که به دنیای حرفه ای ها قدم بگذارید.

مقدمه

در فصل قبلی گفتیم که درباره ی پیش تولید یک بازی صحبتمی کنیم و در واقع پیش غذا بود. حال از این فصل وارد پخـتتخصصی غذا می شویم؛ یعنی تولید اصلی بازی!
در بخش فنی ، گرایش های زیادی وجود دارد که یکی از این گرایش ها ، کارگردانی فنی است. شما از بیـن تمامی دوره های تخصصی ، کارگردانی فنی را برگزیدید و می توانید موارد آموزشی آن را در دوره ی مقدماتی در لیست زیر ، مشاهده فرمایید.

معرفی دوره ی تخصصی کارگردانی فنی بازی :
معرفی نماها (عمومی تمامی گرایش ها)
معرفی عناصر مرتبط با فضاها
چگونگی ایجاد تغییر در سناریوی اصلی و جا به جایی در آن
چگونگی عملکردن برش های زمانی

بخش اول > معرفی نماها (عمومی تمامی گرایش ها)

در ساخت یک بازی سه بعدی ، تمامی فضاها ، آبجکت ها ، نور ها ، سایه ها ، ذرات و ... ، در سه زاویه و بعد ، مورد بررسی قرار میگیرند.

X , Y , Z

در موارد مختلف ، به هر یک از این مقدار ها ، یک جهت مشخص را اختصاص می دهند که این محدود کردن مقادیر به جهات مشخص ، ایراد دارند. بلکه هر یک از مقادیر X , Y , Z ، در فضای سه بعدی بازی سازی ، جهتی شناور دارند و همیشه یک مقدار ثابت و مشخص را نمی پذیرند.
یک آبجکت سه بعدی ، می تواند در هر یک از راستا های  X یا Y یا Z ، تغییر جهت ، تغییر اندازه یا تغییر زاویه دهد. تمامی اتفاقات ذکر شده می تواند همزمان در دو راستا و یا هر سه راستا رخ دهند. اگر یک آبجکت در یکی از سه متغیر X یا Y یا Z تغییر کند ، یک بعدی است. اگر در دو متغیر ، تغییر کند ، دو بعدی است و اگر در هر سه بعد ، تغییر کند ، سه بعدی است.
در ساخت یک بازی که ذاتا دو بعدی است ، سازنده تنها با دو متغیر X و  Y مواجه است. حال منظور از ذاتا دو بعدی چیست؟
بازی ذاتا دو بعدی است که در برنامه نویسی پایه و ساختار انجین گرافیکی بازی ساز ، تنها دو متغیر X و Y تعریف شده باشد و بحثی از متغیر سوم نباشد.
نوع دیگر بازی های دو بعدی ، سبک ابداعی دو بعدی نمادین است. در این سبک بازی از نمای دو بعدی نمایش داده می شود ولی یا با تکنیک های دو بعدی به سکانس ها حجم داده می شود یا در پایه ی انجین هر سه بعد تعریف می شود. برای درک بهتر از تکنیک ابداعی بازی دو بعدی نمادین ، به تعریف نماهای دوربین می رسیم که در جلسه ی بعدی به توضیح کامل آن می پردازیم.

مدرس : استاد پارسا آیین پژوه
<<این مطالب از مجموعه کتاب آموزش ساخت بازی منتشر نشده ی استاد آیین پژوه با اجازه ی ایشان در مکتب خانه نشر یافته است>>

الفکام ، فراگیری غیر حضوری مهارت های کامپیوتری